Dự án YONG A TEXTILE VINAChi tiết dự án

Tên công ty:
Lĩnh vực: 
Địa chỉ:
Hotline:Dự án liên quan

YUJIN LONG AN

Investor: Yujin kreves vietnam co., ltd Items: Construction of lighting, electric power system, piping system Location: Hoa Binh industrial zone, Nhi, Thu Thua district, Long An province

DONGJIN TEXTILE VINA FACTORY

Location: Nhon Trach Industrial Zone, Nhon Trach District, Dong Nai Client: DONGJIN TEXTILE VINA CO.,LTD Scope of work: Building Workshop, Office, Electrical System,..

THI CÔNG TRỤ SỞ VĂN PHÒNG CÔNG TY MINH TÂN TIẾN

Địa điểm: Khu Dân Cư Phúc Hiếu, P. Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai