FACTORY HI-KNIT CO., LTDChi tiết dự án

Location: Nhon Trach Industrial Park 6, Nhon Trach District,
Dong Nai Province
Client: HI-KNIT CO., LTD
Scope of work: Construction Pipe System, Power Supply
For Factory, Power Factoty, Voltage Station 2000 Kva
Dự án liên quan

C&T VINA ELECTRIC SYSTEM

Investor: C&T Vina co., ltd Items: Design & Main contractor Location: Minh Hung – Korea Industrial Park, Minh Hung Commune, Chon Thanh district, Binh Phuoc province

Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải

* Dự án dân dụng có quy mô lớn