YUJIN LONG ANChi tiết dự án

Investor: Yujin kreves vietnam co., ltd
Items: Construction of lighting, electric power system, piping system
Location: Hoa Binh industrial zone, Nhi, Thu Thua district, Long An province
Dự án liên quan

C&T VINA PIPING SYSTEM

Investor: C&T Vina co., ltd Items: design & main contractor Location: Minh Hung – Korea Industrial Park, Minh Hung commune, Chon Thanh district, Binh Phuoc province

THI CÔNG CÔNG TRÌNH KHU DÂN CƯ TÂN AN

Công trình:     KHU DÂN CƯ TÂN AN THEO QUI HOẠCH Hạng mục:     SAN NỀN, THI CÔNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI, ĐƯỜNG GIAO THÔNG, HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN, HỆ...