ĐỒNG NAI WATERFRONT (IZUMI CITY)Chi tiết dự án

Chủ đầu tư: DONACOOP JSC
Phần việc: Cung cấp vật tư và thi công Hạ tầng kỹ thuật khung Phase 1A
Diện tích: 170 ha
Địa điểm: Long Hưng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Dự án liên quan

TRUNG TÂM TRƯNG BÀY & BẢO HÀNH BẢO TRÌ Ô TÔ THACO VĨNH LONG

Chủ đầu tư: CTCP Ô TÔ TRƯỜNG HẢI (Việt Nam) Diện tích: 18 000 m2 Địa điểm: Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải

* Dự án dân dụng có quy mô lớn

ĐỒNG NAI WATERFRONT (IZUMI CITY)

Chủ đầu tư: DONACOOP JSC Phần việc: Cung cấp vật tư và thi công Hạ tầng kỹ thuật khung Phase 1A Diện tích: 170 ha Địa điểm: Long Hưng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai