giám sát an toàn lao động

TUYỂN DỤNG GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG

21/02/2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG   Công ty TNHH Minh Tân Tiến được thành lập từ năm 2006 chuyên thi công, xây lắp các công trình xây dựng, dân dụng công nghiệp, gia công cơ khí...