KDC Tân An

ĐỘNG THỔ THI CÔNG CÔNG TRÌNH KHU DÂN CƯ TÂN AN

24/04/2020

Công trình: KHU DÂN CƯ TÂN AN THEO QUI HOẠCH Hạng mục: SAN NỀN, THI CÔNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI, ĐƯỜNG GIAO THÔNG, HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN, HỆ THỐNG...