tai xe

TUYỂN DỤNG TÀI XẾ B2

28/09/2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TÀI XẾ B2   Mô tả công việc Chịu trách nhiệm đưa đón Ban Giám Đốc và cán bộ nhân viên trong công ty đi công tác theo sự chỉ đạo...