thay đổi nhân sự

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

19/06/2019

THÔNG BÁO (V/v: Thay đổi nhân sự) Kính gửi: Quý Công Ty Công ty TNHH Minh Tân Tiến xin chân thành cảm ơn Quý Công Ty đã đồng hành và hợp tác với chúng tôi...