C&T FACTORY LIGHTING SYSTEMChi tiết dự án

Investor: C&T Vina co., ltd
Items: design & main contractor
Location: Minh Hung – Korea industrial park, Minh Hung commune, Chon Thanh
district,Binh Phuoc province
Dự án liên quan

JM TEXTILE VINA

Location: Bau Bang Industrial Zone, Lai Uyen Commune, Lai Uyen Town, Binh Duong Province. Client:JM TEXTILE VINA CO., LTD Area: 20 000m2 Scope of work: Design & main contractor (Building factory, road, factory power system,...

SEWANG KYUNGBANG PIPING SYSTEM

Investor: Sewang Vina co.,ltd Items: Construction of factory pipe system Location: Bau Bang ip, Bau Bang dist., Binh Duong province

THI CÔNG XÂY DỰNG KHU VỰC LƯU TRỮ CHẤT NGUY HẠI – VINATEX

Hạng mục: Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại. Địa điểm: Nhà máy XLNT KCN Vinatex- Tân Tạo, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.