C&T FACTORY LIGHTING SYSTEMChi tiết dự án

Investor: C&T Vina co., ltd
Items: design & main contractor
Location: Minh Hung – Korea industrial park, Minh Hung commune, Chon Thanh
district,Binh Phuoc province
Dự án liên quan

Dự Án Xây Dựng Nền Bê Tông Ngoài Trời, Đường Vào Nền Bê Tông, Mương Thoát Nước -Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Đầu Tư Hoàng Gia Khang

Công trình:   CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA KHANG Hạng mục:    XÂY DỰNG NỀN BÊ TÔNG NGOÀI TRỜI 2.000M2+ ĐƯỜNG VÀO NỀN BÊ TÔNG+ MƯƠNG THOÁT NƯỚC KT 40X60CM DÀI...

SEWANG KYUNGBANG PIPING SYSTEM

Investor: Sewang Vina co.,ltd Items: Construction of factory pipe system Location: Bau Bang ip, Bau Bang dist., Binh Duong province

THACO VINH LONG AUTOMOBILES CENTER OF SHOWROOM & WARRANTY MAINTENANCE

Investor: Truong Hai motor jsc Scale: 17.300 m2 Items: Building workshop, automobile showroom,… Location: Tan Quoi tay village, Truong An commune, Vinh Long City, Vinh Long province