C&T VINA ELECTRIC SYSTEMChi tiết dự án

Investor: C&T Vina co., ltd
Items: Design & Main contractor
Location: Minh Hung – Korea Industrial Park, Minh Hung Commune, Chon Thanh
district, Binh Phuoc province
Dự án liên quan

C&T VINA ELECTRIC SYSTEM

Investor: C&T Vina co., ltd Items: Design & Main contractor Location: Minh Hung – Korea Industrial Park, Minh Hung Commune, Chon Thanh district, Binh Phuoc province

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG VÀ CẤP NGUỒN CHO MÁY  TENTER  SỐ 8 – HI KNIT

Công Trình/ Project:  CÔNG TY TNHH HI KNIT/ HI KNIT CO.,LTD Phần việc/ Items:  LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG VÀ CẤP NGUỒN CHO MÁY  TENTER  SỐ 8/ INSTALLATION OF PIPING SYSTEM AND POWER SUPPLY...

THI CÔNG CÔNG TRÌNH KHU DÂN CƯ TÂN AN

Công trình:     KHU DÂN CƯ TÂN AN THEO QUI HOẠCH Hạng mục:     SAN NỀN, THI CÔNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI, ĐƯỜNG GIAO THÔNG, HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN, HỆ...