C&T VINA CO., LTDChi tiết dự án

Location: Minh Hung Iii Industrial Zone, Chon Thanh
District, Binh Phuoc Province
Client: C&T CO., LTD
Area: 30 000 m2
Scope of work: Building workshop 1C, 1D
Dự án liên quan

DAE YOUNG LIGHTING SYSTEM

Investor: Dae young textile vietnam co., ltd Items: Design and install Location: Nhon Trach 6 industrial park, Long Tho commune, Nhon Trach district, Dong Nai province

DONG NAI WATERFORNT

Location: Long Hung, Bien Hoa City, Bien Hoa Province Client: DONACOOP JSC Scope of work: Main infrastructure around Phase 1A

THI CÔNG CẢI TẠO XƯỞNG SỐ 1 & 3 NHÀ MÁY HANSAE – TG

Công Trình/ Project:  CÔNG TY TNHH HANSAE TG/ HANSAE TG CO.,LTD Phần việc/ Item: THI CÔNG CẢI TẠO XƯỞNG SỐ 3/ RECONSTRUCTION OF FACTORY NUMBER 03 Địa điểm/ Location: LÔ BIII, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN HƯƠNG...