DONGJIN TEXTILE VINA FACTORYChi tiết dự án

Location: Nhon Trach Industrial Zone, Nhon Trach District,
Dong Nai
Client: DONGJIN TEXTILE VINA CO.,LTD
Scope of work: Building Workshop, Office, Electrical System,..
Dự án liên quan

Hệ Thống Điện Động Lực Của Công Ty JM

Tên công ty: CÔNG TY TNHH JM TEXTILE VINA Lĩnh vực: Địa chỉ: KCN BÀU BÀNG, HUYỆN BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG Hotline:

C&T FACTORY LIGHTING SYSTEM

Investor: C&T Vina co., ltd Items: design & main contractor Location: Minh Hung – Korea industrial park, Minh Hung commune, Chon Thanh district,Binh Phuoc province