C&T VINA PIPING SYSTEMChi tiết dự án

Investor: C&T Vina co., ltd
Items: design & main contractor
Location: Minh Hung – Korea Industrial Park, Minh Hung commune, Chon Thanh
district, Binh Phuoc province
Dự án liên quan

C&T VINA ELECTRIC SYSTEM

Investor: C&T Vina co., ltd Items: Design & Main contractor Location: Minh Hung – Korea Industrial Park, Minh Hung Commune, Chon Thanh district, Binh Phuoc province

THI CÔNG CÔNG TRÌNH KHU DÂN CƯ TÂN AN

Công trình:     KHU DÂN CƯ TÂN AN THEO QUI HOẠCH Hạng mục:     SAN NỀN, THI CÔNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI, ĐƯỜNG GIAO THÔNG, HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN, HỆ...

TAN AN RESIDENTIAL INFRASTRUCTURE BY PLANNING

Tan An Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai Province. Client: DONG VIET AGRICULTURAL JSC Area: 98.000 m2 Scope of work: Construction Of Rain Drainage System, Wastewater Drainage System, Traffic (Background, Surface, Sidework, Traffic Signal) Power...