THI CÔNG CẢI TẠO XƯỞNG SỐ 1 & 3 NHÀ MÁY HANSAE – TGChi tiết dự án

Công Trình/ Project:  CÔNG TY TNHH HANSAE TG/ HANSAE TG CO.,LTD

Phần việc/ Item: THI CÔNG CẢI TẠO XƯỞNG SỐ 3/ RECONSTRUCTION OF FACTORY NUMBER 03

Địa điểm/ Location: LÔ BIII, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN HƯƠNG – XÃ TÂN HƯƠNG – HUYỆN CHÂU THÀNH – TIỀN GIANG/ LOT BIII,                     TAN HUONG INDUSTRIAL ZONE, TAN HUONG COMMUNE, CHAU THANH DISTRICT, TIEN GIANG PROVINCE.