Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Phụ Trách Phòng Dự Án và Phòng Kỹ Thuật

13/07/2019
Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Phụ Trách Phòng Dự Án và Phòng Kỹ Thuật

Công Ty TNHH MInh Tân Tiến thông báo về việc Quyết Định bổ nhiệm Phó Giám Đốc phụ trách Phòng Dự Án và Phòng Kỹ Thuật vào ngày 08/07/2019.

File quyết định bổ nhiệm đính kèm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.