Thi công lắp đặt hệ thống đường ống cho công trình Dong JinChi tiết dự án
Dự án liên quan

FACTORY HI-KNIT CO., LTD

Location: Nhon Trach Industrial Park 6, Nhon Trach District, Dong Nai Province Client: HI-KNIT CO., LTD Scope of work: Construction Pipe System, Power Supply For Factory, Power Factoty, Voltage Station 2000 Kva

THI CÔNG XÂY DỰNG KHU VỰC LƯU TRỮ CHẤT NGUY HẠI – VINATEX

Hạng mục: Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại. Địa điểm: Nhà máy XLNT KCN Vinatex- Tân Tạo, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

SEWANG KYUNGBANG PIPING SYSTEM

Investor: Sewang Vina co.,ltd Items: Construction of factory pipe system Location: Bau Bang ip, Bau Bang dist., Binh Duong province